| Lietuviškai |
 
 

 

 

Dėl naujų narių priėmimo į LŽGA


LŽGA Valdyba konstatuoja, kad asociacija iki šiol sėkmingai funkcionavo ir plėtėsi, tačiau iki šiol galiojusiu valdybos sprendimu iš narių nerinko jokio narystės mokesčio, jos veikla buvo išlaikoma iš rėmėjų paramos. Toks modelis, nors labai palankus asociacijos nariams, tačiau nepadeda asociacijai funkcionuoti. Nariai neturi jokių įsipareigojimų asociacijai (dalyvauti susirinkimuose, padėti valdybai organizuoti konferencijas, kontaktus su kitomis organizacijomis). 

Siekiant užtikrinti surinkti kvorumą rinkimams, įvyksiantiems 2016 m., LŽGA Valdybos sprendimu visais kalendoriniais 2015 metais laikinai stabdomas naujų narių priėmimas.


Valdyba.